تبلیغات


  امروز داشتیم با بچه ها صحبت میکردیم

بهشون گفتم اینجا که بهشت نیست هیچ آدمی نمیتونه بگه من 100 درصد خوشبختم 

همه یه گیری یه مشکلی دارن

یکی از بچه ها گفت ایران که یه قسمتی از جهنمه 

:)

حالا اوایل سال حرف میزدم فقط مات و مبهوت نگام میکردن

میگفتن خانوم قلمبه سلمبه صحبت نکن ما متوجه نمیشیم :/

گفتم کلماتی رو که بکار میبرم متوجه نمیشید؟

گفتن نه

گفتم یاد میگیرید و عادت میکنید :)

الان خودشون از کلمات قلمبه سلمبه استفاده میکنند که من خندم میگیره

گاهی هم وسط حرفام معنی کلمات رو میپرسم ازشون ببینم متوجه میشن یا نه !

یه اعترافی ام باید بکنم که تاحالا  اینکارو هیچ سالی نکرده بودم

تو اردوی مدرسه شاگردام رقصیدن از من 7 تا برچسب گرفتن :/

به عنوان شاباش :|
منبع این نوشته : منبع