تبلیغات


این ماسک مو چندین ماهه اینجاست و تازه کشف کردم چه چیز گرانقدری هست :)


یکی از خواص من اینه که اندازه ی هرکی رو میگیرم تا واسش لباس بدوزم طرف قشنگ یه چهار پنج کیلو لاغر میکنه :|

تو پروو لباس اندازست بعد که آماده شد گشاده

یعنی امکان نداره من واس کسی لباس بدوزم طرف لاغر نشه :|

خلاصه گفتم که خواستید کاهش وزن داشته باشید بیایید خودم تضمینی لاغرتون میکنم


کمتر از دو هفته ی دیگه به عروسی داداشم باقیست

و من فقط کیف و کفش ام آمادست بعلاوه ی نوبت ارایشگاه :|

هیچی نخریدم هنوز

لباسو ندوختم هنوز

منبع این نوشته : منبع