تبلیغات


اون : خب پس هنوز تماسمو ندیده چون از ساعت 3 تاحالا انلاین هم نشده

من : چرا بهش زنگ زدی؟

اون : نمیدونم اون تنها کسی بود که دوسم داشت

من : ولی اون بهت فحش داد گفت حسرت نداشتنتو نداره

اون : خیلی عصبانی شده بود

من : با اون دختره باران هم که چت میکنه

اون : اون موقع من نبودم اخه

من : کیو گول میزنی؟

اون : خودمو 

من : نزن

اون : اخه اون تمام خاطراتمون رو مو به مو یادش بود

من : این واس اون زمان بود الان تو خودتو کوچیک میکنی

اون : منم یه بار اونو کوچیک کردم

من : حالا فکر میکنی واقعا هنوز دوستت داره؟

اون : تنها کسی بود که واقعا دوسم داشت...


+ اون اشتباه میکنه طبق فرضیات مزخرف منمنبع این نوشته : منبع